Specimeni novčanica Nezavisne Države Hrvatske

Specimen banknotes of Independent State of Croatia 

 

 

 

 

 

  10 kuna, 30.08.1941., UZORAK / MUSTER, serija: IH, nulti serijski broj, P#5s, Guide#4.2

e banke zadržale su se u kolanju u državama nasljednicama i dalje, u Kraljevstvu SHS neke čak do 1922. U siječnju 1919. Kraljevstvo SHS obavlja prvu nostrifikaciju zatečenih novčanica, propisujući ovjeru samo onih novčanica emitiranih do 1916. godine, ali ne i kasnija izdanja. Nostrifikacija je obavljena neorganizirano, pa je ovjeren i dio novčanica nepredviđenih za ovjeru, već povučenih iz kolanja ili emitiranih i poslije 1916. Stoga je studenome 1919. obavljena i druga nostrifikacija, znatno organiziranija, te su tada sve ovjerene, a za to prvom nostrifikacijom nepredviđene novčanice povučene iz kolanja. Istodobno je administrativnim državnim odlukama krunska novčanica znatno devalvirana u odnosu na srbijanski dinar, unatoč činjenici stoje iznos ovjerenih novčanica u kolanju ostao gotovo isti, a iznos novčanica srbijanskog dinara u kolanju više je nego udvostručen. ON THE NOSTRIFICATION OF AUSTRO-HUNGARIAN BANKNOTES IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES; After the dissolution of the Austro-Hungarian Monarchy on 29 October 1918 the money issued by the Austro-Hungarian bank remained in circulation in the successor states, some of it until 1922 in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (SHS). In January 1919 the Kingdom SHS carried out the first nostrification of the banknotes found on its territory, prescribing the certification of notes issued before 1916 only, but not those of a later date. The nostrification was disorganised and some banknotes that had not been intended were certified, those which had already been withdrawn from circulation or had been issued after 1916. Therefore a second nostrification was ordered in November 1919, which was much better organised and in which all the banknotes that were certified in the first certification without plan were withdrawn from circulation. At the same time the state administratively greatly devalued the crown in relation to the Serbian dinar, and although almost the same amount of certified banknotes remained in circulation, the banknotes of the Serbian dinar in circulation were more than doubled in number.

 

 

 

 

 

  50 kuna, 26.05.1941., UZORAK / MUSTER, serija: A, nulti serijski broj, perforacija, P#1s, Guide#6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  100 kuna, 26.05.1941., UZORAK / MUSTER, serija: A, nulti serijski broj, perforacija, P#2s, Guide#8.2