Knjige
  Books

 

Kovani novac Republike Hrvatske

od osamostaljenja do danas

Katalog hrvatskog kovanog novca u razdoblju od 1993. do 2004., redovna izdanja, prigodna izdanja, specijaliteti, setovi, numizmatičke vrijednosti.

1. izdanje, 2004.

Mekani uvez, 138 stranica, hrvatski i engleski tekst

autor: Zlatko Viščević

ISBN 953-99817-0-0

 

Besplatni download!

Croatian_coins_1993-2004_online.pdf [8,06 MB]

(desni klik na mišu + Save Target As...)

 

 

Coins of the Republic of Croatia

from Independence to the Present Day

Catalog of Croatian coins from 1993 until 2004, regular issues, commemorative issues, special issues, sets, numismatic values

1st edition, 2004

soft cover, 138 pages, Croatian and English texts

author: Zlatko Viščević

ISBN 953-99817-0-0

 

Free download!

Croatian_coins_1993-2004_online.pdf [8,06 MB]

(right click on mouse + Save Target As...)

 

Uvod

Prošlo je već deset godina otkako je Republika Hrvatska dobila svoj prvi kovani novac – kune i lipe. U želji da se sva izdanja od 1993. godine do danas prikažu na jedan kvalitetan i sistematičan način nastala je ova knjiga (numizmatički katalog). Osim toga katalog nastoji i predstaviti modernu hrvatsku numizmatiku, ne samo svijetu već i domaćim ljudima koji, iako se svaki dan susreću s hrvatskim kovanim novcem, ne znaju mnogo o njemu. Iz tog razloga, ovaj katalog nije namjenjen samo numizmatičarima nego i svima koje zanima hrvatski moderni kovani novac. Da bi se ovim katalogom mogli služiti i oni koji neznaju hrvatski jezik, većina djelova u vidu sažetaka dana je i na engleskom jeziku.

U katalogu su obrađeni svi apoeni kako optjecajnog, tako i prigodnog novca u srebru i zlatu. Osim samog kovanog novca posebno su obrađeni i kompleti kovanog novca. Na kraju kataloga, donesen je pregled varijanti, najčešćih makulatura, proba i drugih neredovnih izdanja našeg kovanog novca. Za svaki navedeni primjerak neredovnog novca naznačen je i izvor informacija. Ukoliko izvor nije naveden, spomenuti primjerak nalazi se u autorovoj kolekciji ili su informacije o primjerku poznate autoru.

 

 

Introduction

More then ten years have already passed since Republic of Croatia has established its first coins - kuna and lipa. The idea for preparing this book (coin catalog) was born with the wish to present all the coin issues from 1993 through a systematic and quality presentation. Besides all, this catalog has the intention to present the modem Croatian coin collection, not only worldwide but also to the domestic people, who are every day in contact with the Croatian coins but know so little about them. Because of the above mentioned reasons, this catalog is not intended for coin collectors only, but also for all who are interested in getting knowledge about the modem Croatian coins.

In the catalog all kuna denominations are elaborated, circulation coins, as well as commemorative silver and gold coins. Coin sets are separately elaborated. At the end of the catalog, a review of coin varieties, mainly errors, trial strikes and other irregular issues of our coins are presented. Sources of information have been quoted for each irregular coin issue which is included in this catalog. In case that the source of information is not quoted, it signifies that the mentioned specimen is in the author's collection, or the author is aware about the existence of such specimen.

  Sadržaj

I. OPTJECAJNI KOVANI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

Cjelokupni prikaz optjecajnog novca Republike Hrvatske od 1 lipe do 25 kuna sa slikama lica i naličja, detaljnim opisima i naznačenim veličinama emisija za određenu godinu kovanja. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

II. PRIGODNI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE U SREBRU I ZLATU

Prikaz prigodnog novca Republike Hrvatske u srebru i zlatu sa slikama, detaljnim opisima i naznačenim veličinama emisija. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

III. KOMPLETI OPTJECAJNOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE

Opisi kompleta optjecajnog novca izdanih od strane Hrvatske Narodne Banke i Hrvatskog Novčarskog Zavoda, slike i veličine emisija. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

IV. NUMIZMATIČKI KOMPLETI I POJEDINAČNA PAKIRANJA PRIGODNOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE U SREBRU I ZLATU

Opisi kompleta prigodnog novca i pojedinačnih pakiranja prigodnog novca u srebru i zlatu. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

V. VARIJANTE, MAKULATURE, PROBE I DRUGA NEREDOVNA IZDANJA

Prikazi i opisi varijanti našeg kovanog novca, uključeni podaci i o zlatnim i srebrnim primjercima kovanog novca s veličinama emisija. Prikazi lažnih, krivotvorenih varijanti. Učestale makulature na optjecajnom kovanom novcu. Probe i druga neredovna izdanja i njihovi opisi. Svi podaci prikupljeni istraživačkom metodom i po prvi put objavljeni. Svi opisi na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

A. KRONOLOŠKA LISTA

Lista kovanica izdanih po godinama.


 
B. LISTA PO NOMINALAMA

Lista kovanica po nominalama.


 
C. NUMIZMATIČKE VRIJEDNOSTI

Tržišne vrijednosti našeg kovanog novca izražene u bodovima (1 bod = 1 EUR).

 

 

Content

CIRCULATING COINS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Review of all Croatian circulating coins from 1 lipa to 25 kuna with obverse and reverse images, detail descriptions and mintages. Croatian and English text.

 

SILVER AND GOLD COMMEMORATIVE COINS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Review of all Croatian silver and gold commemorative coins from with coin images, detail descriptions and mintages. Croatian and English text.

 

SETS OF CIRCULATING COINS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Review of Croatian circulating coin sets, images and mintages. Croatian and English text.

 

NUMISMATIC SETS OF SILVER AND GOLD COMMEMORATIVE COINS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Review of Croatian commemorative coin sets, images and mintages. Croatian and English text.

 

VARIETIES, ERRORS, TRIAL STRIKES AND OTHER IRREGULAR ISSUES

Reviews and descriptions of all known varieties of Croatian coins, gold and silver varieties of circulation coins included. Fake varieties. Errors on Croatian circulation coins. Trial strikes and other irregular issues. All data collected by research method. Croatian and English text.

 

CHRONOLOGICAL LIST

List of coins by dates.

 

DENOMINATION LIST

 

COIN PRICES

Coin prices.

 

Osvrti

Odlukom Hrvatskog sabora od 26. listopada 1993. u Hrvatskoj je kao nacionalna valuta uvedena kuna. Na Dan državnosti 30. svibnja 1994., još uvijek za rata, puštene su u optjecaj kovanice i novčanice koje su odmah zauzele svoje mjesto u našim novčanicima, srcima i, naravno, numizmatičkim zbirkama.
Prošlo je otada malo više od deset godina. Rat je prestao, zemlja i društvo se obnavlja, izgrađuje, kandidira za članstvo u Europskoj uniji. Za sve to vrijeme Hrvatska narodna banka uporno nas je, svake godine, darivala novim izdanjima kuna i lipa. Moderna hrvatska numizmatika, stjecajem povijesnih okolnosti tužno siromašna, obogaćena je velikim brojem raznih izdanja, od redovitih, namijenjenih optjecaju, prigodnih sa istom svrhom, do luksuznih srebrenih i zlatnih kovanica i kompleta. Kune i lipe su svojim lijepim dizajnom i zanimljivim izdanjima, posebice optjecajnog novca, stekle popularnost među numizmatičarima širom svijeta. Unatoč tome, sve do danas nitko se nije sjetio da podatke o svim tim izdanjima sakupi i objavi u jednoj preglednoj cjelini. Hrvatska narodna banka je izdala jednu luksuznu publikaciju koja se bavi samo prigodnim novcem, na njenim internetskim stranicama također se mogu naći takvi podaci. Hrvatsko numizmatičko društvo, ugledna i stara udruga, nije ništa objavila na tu temu.

Prirodan slijed stvari je da u takvim situacijama vakuum ispune mlađe snage. Jedna mala rasprava na internetskoj numizmatičkoj grupi bila je dovoljna Zlatku Viščeviću, mladom riječkom numizmatičaru da se uhvati posla, prikupi sve potrebne podatke i da u nekoliko mjeseci rada preda numizmatičkoj javnosti ovaj lijep i temeljit rad. Ovdje se može naći sve što nosi ime kune ili lipe, u svim postojećim oblicima i kombinacijama, sve što je Hrvatska narodna banka izdala, a zove se kovani novac. Ali ne samo to, vrijedni Zlatko išao je i dalje, te je popisao i obradio i sve do sada poznate greške, varijante i ostale numizmatičke "specijalitete". Time je ovaj rad izdigao od golog sakupljanja činjenica te mu je dao i istraživačku dimenziju. Sam katalog je podijeljen, osim uvodne, na još pet cjelina: optjecajni novac, prigodni novac, kompleti optjecajnog novca, kompleti prigodnog novca te varijante, makulature, probe i ostala neredovita izdanja. Vrlo je detaljno obrađen svaki komad, radilo se o pojedinačnim komadima ili o kompletima, sa svim potrebnim podacima - od metala, kovnice, autora, emisije do vrlo detaljnih opisa. Svaki je komad također i posebno ilustriran. Ilustracije grešaka su uvećane te su velika pomoć naprednijem sakupljaču. Dodajmo svemu tome kronologiju svih izdanja, pregled svega izdanog po nominalama i dobivamo zaokruženu cjelinu koja ima svoju glavu i rep. Autor si je dao i dodatnog truda i u suradnji sa ostalima na grupi dao i prvi pregled cijena optjecajnog novca. Možda će zbog toga pretrpjeti i poneku kritiku jer su cijene pitanje oko kojeg je najteže postići konsenzus. Ali slagali se mi s njima ili ne, činjenica je da je ovo jedini ozbiljni izvor podataka o cijenama hrvatskog novca pošto one koje se objavljuju u svjetskim katalozima nisu realne te se svode na automatizam prepisivanja prethodnih izdanja.

Listajući ju, dakle, možemo zaključiti slijedeće: ova stručno obrađena, prepuna podataka i lijepo opremljena knjiga zaslužuje svoje mjesto na mnogim policama i još više, u rukama. Jer tek sad kad je imamo vidjeti ćemo koliko nam je zapravo trebala. Poželimo joj još izdanja, sve dok kunu jednom ne zamijeni euro.  

Mirko Bezić

 

Hrvatski akademik prof. dr. Dalibor Brozović u svojoj knjizi "KUNE I LIPE" (izdanje Narodne banke Hrvatske, Zagreb 1994), navodi: "Za dan državnosti 30. svibnja, najavljena je ove godine zamjena hrvatskog dinara kunom, novom novčanom jedinicom Republike Hrvatske. Svaka je promjena novca uvijek znatan događaj u društvu i narodnome gospodarstvu, a često ima i svoju političku važnost. To je sve osobito snažno izraženo u jednoj maloj državi kao što je Republika Hrvatska, jer novac ima izvanredno značenje za svaku zemlju. Novac je temelj narodnog gospodarstva, ali i obilježje narodne suverenosti, zrcalo države koja ga izdaje. Simbolna uloga novca jedno je od njegovih bitnih svojstava, a njezinim je glavnim nositeljem sam naziv novca..." Nadalje dr. Brozović, u istoj knjizi, daje vrlo iscrpna i detaljna objašnjenja zašto je sadašnja hrvatska moneta nazvata baš imenom "kuna", a ne drukčije. Tj., tada bilo prilično važno da se objasni, ali danas se rijetko tko sjeća svih onih zamjerki i primjedbi koje su pratile rađanje novog hrvatskog novca, a koji je predmet izučavanja ove knjige, sa numizmatičkog aspekta.

Hrvatske kune i lipe su u numizmatičkom svijetu današnjice postale ne samo poznate i raspoznatljive (prije svega po svom gotovo jedinstvenom u svijetu sistemu različitih parnih i neparnih godišta), nego, a što je mnogo značajnije, po svom veoma atraktivnom dizajnu, čiji su osnovni motivni iz svijeta flore i faune. Dodamo li tome vrlo brojna prigodna izdanja, sa motivima prije svega vezanim za bogatu povijesnu i kulturnu baštinu hrvatske države, kovanice koje su predmet ove knjige, predstavljaju fascinantnu ikonografiju novca jedne male, ali prelijepe zemlje. Uz nacionalnu komponentu na likovnim rješenjima hrvatskog metalnog novca, vrlo je zastupljeno aktivno učešče nove hrvatske države u aktualnim svjetskim manifestacijama, od humanitarnih (FAO) do sportskih (Europsko nogometno prvesntvo u Engleskoj).

Knjiga gosp. Viščevića na jedan znanstven, a pritom jednostavan način, daje nam na jednom mjestu sve, ne samo numizmatički, nego i generalno, neophodne podatke o kovanom novcu Republike Hrvatske od početaka njenog modernog novčarstva 1993. godine, pa do danas. Ona je sveobuhvatna po informacijama, a opet veoma laka za snalaženje. Sistem obrade ovog, kao što je prethodno navedeno, izuzetno bogatog numizmatičkog materijala, originalan je (nije "prepisivački"), a ipak na razini svih svjetski uvaženih osnovnih kriterija znanstvene numizmatičke obrade novca.
Nakon uvodnih dijelova, objašnjenja i tabela (uključujući čak i kompletan prikaz glagoljičnog pisma), osnovni dio knjige u prvom dijelu uključuje redovna izdanja hrvatskih lipa i kuna. Sažeto a kompletno, uz ilustracije svakog pojedinog apoena u prirodnoj veličini. Pored slike novčića (a koja je gotovo samoobjašnjiva), autor navodi i kompletan tekstualni opis svakog tog apoena, i to dvojezično - na hrvatskom i na engleskom jeziku. Dati su svakako i svi tehnički podaci, uključujući veličine emisija za svaki pojedini apoen. Veličine emisija date su u tri kolone: u prvoj su količine iskovanog tzv. redovnog novca, u drugoj je naznačeno koliko je od te količine izdato u kovničkim setovima (Mint sets), a u trećoj je koloni navedena veličina emisije u specilalnoj tehnici izrade pomoću poliranih ploča (nem. Plolierte Platte, eng. proof).

Drugi dio kataloga, koji obrađuje brojna prigodna izdanja, obrađen je na isti način kao redovna izdanja, a što je velika prednost u pogledu lakog snalaženja pri upotrebi ove knjige - kataloga. Svaki jubilej povodom kojeg su izdate prigodne hrvatske kovanice naveden je u vrlo skraćenoj formi. U nekom budućem izdanju, međutim, ne bi bilo loše da ti tekstovi budu opširniji, a naročito biografski podaci osoba u čiju su čast izdate pojedine serije komemorativnih kovanica. Zato što je numizmatika izvor ne samo stručne, nego i opće naobrazbe, pa bi od velike važnosti bilo da se malo detaljnije upoznamo sa značajnim ličnostima hrvatske povijesti i kulture.

Dodatni dijelovi kataloga - podaci o kovničkim i drugim setovima, obrađeni su na jednako seriozan i odličan način: pregledno, jasno, sveobuhvatno. Među ovim setovima nalaze se posebna pakiranja novca, koja u drugim zemljama gotovo da nisu poznata, namjenjena za poklon djeci - "Djetešcu na dar".
Uz sve prednje, dati su i takozvani specijaliteti - primjerci optjecajnih apoena izdati u samo nekoliko komada u srebru ili zlatu, kao i primjerci sa tipičnim greškama. Ovo posljednje - takozvane makulature ili "error" primjerci, svakako da nisu na velikoj cijeni u numizmatici, pa zato ni vrijednost takvih kovničkih "škart primjeraka" nije osobita.

Od tri dodatka koji prate ovu knjigu, posebno je koristan dodatak u kojem su navedene trenutne tržišne vrijednosti svakog pojedinog primjerka hrvatskog kovanog novca - redovnog i prigodnog.

Ranko Mandić

 

 

 

 

 

 

 

Cijena zlata
Dnevna cijena zlata

Cijena srebra
Dnevna cijena srebra

 

Cijene su izražene u EUR za 1 gram (1 g) čistog zlata ili srebra.

 

 

 

 

Vi ste posjetitelj broj:

blog stats

  

© 2007 - 2011 Hrvatskanumizmatika.net │ All rights reserved │ SEO optimizacija za Google - It-Medija.com