Prigodna kovanica od 1 kune 2014. - 20. obljetnica izdavanja kune

Povodom 20. obljetnice izdavanja kune, Hrvatska narodna banka je izdala prigodnu kovanicu od 1 kune 2014. Prigodna kovanica je po svom izgledu identična izdanju iz 2004. kada se obilježavalo 10. godina kune. Jedina izmjena je u godini, tako da na kovanici stoje godine: 1994.-2014.

Sve ostale karakteristike, natpis i izgled je kao i u ostalih kovanica s parnom godinom kovanja. Ova kovanica je ujedno i sastavni dio proof seta kojeg izdaje Hrvatska narodna banka. Ove godine je pušteno u prodaju 1000 komada ovih setova.

Izvor: Hrvatska narodna banka

nekonvertibilne valute

Otkup i zamjena novčanica nekonvertibilnih valuta - isplata odmah!

Prigodna novčanica od 20 kuna 2014. – 20. obljetnica izdavanja kune

U povodu obilježavanja 20. obljetnice uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske, 1994. – 2014., Hrvatska narodna banka izdala je prigodnu optjecajnu novčanicu od 20 kuna s datumom izdanja 30. svibnja 2014.

Prigodna optjecajna novčanica izdaje se u količini od 5.000.000 komada i u ukupnoj svoti od 100.000.000,00 kuna.

Prigodna optjecajna novčanica od 20 kuna ima osnovna obilježja novčanice od 20 kuna izdanje 7. ožujka 2001. uz neke nove elemente koji su navedeni u nastavku.

Na licu: na lijevom polju novčanice, na dijelu gdje je ugrađen vodeni znak s likom Josipa Jelačića, otisnut je okomito, u trideset i četiri retka, u neprekinutom nizu tekst „DVADESETA OBLJETNICA HRVATSKOGA NOVCA KUNE I LIPE 2014.“. Tekst je otisnut mikropismom i tvori pravokutnu podlogu unutar koje je zadebljanjem pojedinih slova i brojki dobiven vidljiv efekt broja „20.“. Preko pravokutne podloge u tri je retka bojom koja se prelijeva otisnuta riječ „OBLJETNICA“. Na podlozi prevladava ljubičasto-crvenkasta boja.

Na naličju: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst „ZAGREB, 30. SVIBNJA 2014.“, „GUVERNER“. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.

Novčanica je puštena u optjecaj 29. svibnja 2014.

Hrvatska narodna banka je također izdala komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna. Komplet ovih prigodnih optjecajnih novčanica izdaje se u količini ne većoj od 40.000 kompleta.

U komplet su uložene po jedna prigodna novčanica od 20 kuna 2014. i jedna prigodna novčanica od 10 kuna 2004.

Mape za komplete su izrađene od papira odgovarajuće kakvoće. Zaklopljena mapa je kvadratnog oblika, dimenzija 155 mm x 155 mm, a nakon rasklapanja pomoću četiri zaklopca formirat se križni oblik dimenzija 465 mm x 465 mm. U sredini rasklopljene mape, u dvije zasebne košuljice od prozirne folije, uložene su jedna iznad druge novčanice od 20 i 10 kuna. Na vanjskim i unutarnjim stranama zaklopaca je otisnut prigodni tekst, prikazi fragmenata motiva s novčanica kuna te prikazi kovanog novca kuna i lipa.

Izvor: Hrvatska narodna banka

Nezavisna Država Hrvatska 25 banica 1941 - proba u zlatu na Gorny & Mosch aukciji

Nezavisna Država Hrvatska 25 banica 1941 - proba u zlatu

Kovani novac Nezavisne Države Hrvatske (1941-1945) uvijek je predstavljao veliki numizmatički kuriozitet. Prije svega zahvaljujući činjenici da postoji veliki dio probnih otkova, dok je optjecaj ugledala samo malena cinčana kovanica od 2 kune 1941. Likovna rješenja za sav kovani novac NDH potpisuje naš vrhunski medaljer Ivo Kerdić. 

U seriju probnih otkova ulazi i kovanica od 25 banica iz 1941. zanimljiva po tome što jedina sadrži isključivo oznaku Ustaškog pokreta, kao političkog pokreta, a ne države čiji je novac trebala predstavljati. 

Jedna takva proba u zlatu prodana je prošle godine na Gorny & Mosch aukciji za 1300 EUR.

Proba kovanice od 25 banica 1941 u zlatu. Glatki obod. Bez signatura I K.

Promjer: 17 mm. Masa: 4,31 g. Reference: Mandić #R9b. Viščević #S9. 

Prodano na 217. aukciji Gorny & Mosch za 1300 EUR (17.10.2013). Lot br. 4905.

Izvor: mcsearch.info 


Otkup numizmatike, kovanica, novčanica, odlikovanja, ordena, medalja.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je osnovan 10. siječnja 1992. godine.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je jedinstveni Red zbog dvojakog oblika; za poginule i za nestale.

Lice Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je posrebrena danica s dvanaest krakova u čijem je središnjem polju znak Reda. Znak Reda za poginule je pozlaćeni vijenac koji čini troplet isprepleten hrastovim lišćem, na koji je uzdužno okomito postavljen pozlaćeni mač. U sredini znaka Reda nalazi se pozlaćeni grb Republike Hrvatske.

Na naličju je geslo Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana za poginule u ratu, stanju izravne ratne opasnosti ili u miru: NAVIK ON ŽIVI Kl ZGINE POŠTENO i redni broj dodijeljenoga odlikovanja.

Lice Reda za nestale tijekom Domovinskog rata je jednako licu Reda za poginule, osim što je pleter posrebren. Na naličju je redni broj odlikovanja.

Promjer zvijezde Reda Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana je 55 mm.

Znak Reda čuva se u posebnoj kutiji plave boje na čijoj je gornjoj strani natpis zlatnim slovima RED PETRA ZRINSKOG I FRANA KRSTE FRANKOPANA. Red je položen na iskošenu podlogu presvučenu plavim baršunom na kojoj je:

- za poginule za hrvatsku državu u ratu, stanju izravne ratne opasnosti ili u miru, zlatna pločica s imenom odlikovanoga Redom i geslom NAVIK ON ŽIVI Kl ZGINE POŠTENO.

- za nestale tijekom Domovinskog rata, srebrna pločica s imenom nestale osobe.

Znak Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se dodjeljuje zajedno sa svečano urešenom ispravom.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se dodjeljuje, slijedom čl. 31. Zakona o odlikovanjima i priznanjima - užoj obitelji odlikovanog Redom slijedećim redosljedom: bračni drug, djeca, unuci, roditelji, braća i sestre - a ukoliko odlikovani Redom nema uže obitelji, čuva se u Odjelu za odlikovanja, odnosno slijedom prijedloga Državnoga povjereništva Republike Hrvatske predaje se na pohranu odgovarajućoj ustanovi.

Ukoliko se ustanovi da je neki od odlikovanih Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana sa posrebrenim pleterom poginuo, njegovoj obitelji se dodjeljuje Red sa zlatnim pleterom, a obitelj vraća Odjelu za odlikovanja Red sa srebrnim pleterom. Ukoliko se božjom voljom u Domovinu vrati koji preživjeli od već odlikovanih Redom sa srebrnim pleterom, vraća Red Odjelu za odlikovanja i priznanja.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se ističe prilikom komemoracija posvećenih odlikovanima, odnosno na istaknutom mjestu u domu obitelji odlikovanoga.

Prilikom isticanja Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, isti je Red na osnovi zakonskih odredbi članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske po važnosnom slijedu na 10. mjestu.

Autor idejnog rješenja je stručna skupina kovnice IKOM, Zagreb, gdje se odlikovanje i izrađuje.

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja i značaka

Otkup kovanicaotkup novčanicaotkup odlikovanja - isplata odmah!

Otkup zlatnikaotkup srebrnjakaotkup ordena i medalja - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr