Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića

Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića

Red Danice hrvatske ima oblik ispupčene osmerokrake zvijezde sa srebrnim zrakama, promjera 55 mm. U sredinu zvijezde pričvršćen je pozlaćeni medaljon promjera 25 mm.

Medaljon s likom Antuna Radića je okrugao i prikazuje hrvatskoga političara, etnologa, književnika i gimnazijskog profesora. Uokolo uz rub natpis DR. ANTUN RADIĆ.

Mala oznaka Reda Danice hrvatske je vrpca dimenzija 14 x 35 mm, izrađena od moariranog svilenog ripsa u bojama državne zastave, s pričvršćenom umanjenicom Reda, promjera 13 mm. Umanjenica Reda Danice hrvatske je umanjeni otkov Reda, promjera 17 mm, ovješen na vrpcu u bojama državne zastave, široku 12 mm.

Na osnovi članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, Red Danice hrvatske zauzima po važnosnom slijedu 13. mjesto, iza Reda Stjepana Radića.

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja

Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!

Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr

Varijante novčanice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 25 para ili 1/4 dinara 1921.

Kod novčanica od 25 para iz 1921. postoje tri varijante. Razlikovni element predstavlja pozadinska boja i crteži novčanice.

Tako postoje osnovne razlike: svijetla i tamna varijanta. Međutim unutar svijetlije varijante, postoje još dvije varijante s obzirom na vidljivost crteža. Stoga, zaključno, ova novčanica ima tri varijante.

1.1 Svijetlija varijanta kod koje su pozadinski ornamenti slabo vidljivi. Isto tako, glava na naličju je slabo vidljiva.

1.2 Svijetlija varijanta s tamnijim crtežima. Pozadina je svijetlija, ali su ornamenti i glava u većem kontrastu u odnosu na pozadinu.

1.3 Tamnija varijanta s prigušenim crtežima. Ornamenti i glava su vidljivi, ali su stopljeni s tamnom pozadinom.

Ove varijante su rezultat tiskanja novčanice u različitim tiskarama, no do današnjeg dana nije utvrđeno koja varijanta pripada kojoj tiskari.

Sve varijante se podjednako često javljaju na numizmatičkom tržištu, pa im je i numizmatička vrijednost jednaka.

Autor: Zlatko Viščević
Izvor: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, 2. izdanje, 2011.


kovanice i novčanice Jugoslavije

Numizmatički katalog: Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije – 2. izdanje, 2011. – 40 EUR. Besplatna poštarina - NARUČI!

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 25 para ili 1/4 dinara 1921.

Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca 25 para ili 1/4 dinara 1921.

Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca 25 para ili 1/4 dinara 1921.

Ovaj apoen papirnog novca od 25 para iz 1921. godine predstavlja najsitniji papirni novac u istoriji novca Jugoslavije.

U vreme donošenja odluke o izradi ovog papirnog novca (3. mart 1921. godine), u opticajuje već bio metalni novac od 25 para (od decembra 1920. godine), ali - izgleda - ni njega nije bilo dovoljno da bi se zadovoljila potreba novčane cirkulacije, što je bilo zvanično navedeno kao razlog za izradu papirnog novca ovog apoena (u rešenju ministra finansija od 18. juna 1921. godine o puštanju istog u opticaj). Drugi razlog koji je bio zvanično naveden bila je potreba da se njime „izvrši zamena ispravno žigosanih krunskih kovčanica od 1 i 2 krune i ispravno markiranih novčanica od 10 kruna“ (u Zakonu o štampanju novčanice od 1/4 dinara, od 31. decembra 1921. godine).

Pravni osnov za izdavanje novčanice od 25 para (ili 1/4 dinara) bilo je rešenje Ministarskog saveta br. 3207 od 3. marta 1921. godine, koje nije bilo objavljeno, ali se pominje kao osnov za donošenje rešenja ministra finansija o puštanju iste u opticaj(1). Neobjavljeno rešenje Ministarskog saveta nešto kasnije je zamenjeno Zakonom o štampanju novčanica od 1/4 dinara i zameni novčanica Austro-ugarske banke od 1, 2 i 10 kruna.(2)


Opis

Opis ove novčanice, sitne ne samo po nominalnoj vrednosti, već i po fizičkoj veličini, dat je veoma opširno u rešenju ministra finansija o njenom puštanju u opticaj (v. nap. 1). Ovde se taj opis daje skraćeno.

Veličina cele hartije novčanice je 92 x 62 mm. Cela površina hartije je na licu i na naličju novčanice prekrivena raznim ornamentima u bledim bojama - na licu u zelenkasto-sivoj boji, a na naličju u „šamoa“ boji. Ti ornamenti se jasno vide na ivicama lica i naličja, a na licu se vide u toj bledoj boji i crteži dve dečje glave.

Na licu novčanice su, preko osnovne ornamentike, u pravougaoniku veličine 79 x 51 mm, u tamno plavoj boji crtež manastira Gračanice i polja sa oznakama vrednosti, dok je tekst u svetlijoj plavoj boji.
Iznad crteža je tekst:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА и СЛОВЕНАЦА
MINISTARSTVO FINANSIJA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA
MINISTERSTVO FINANC KRALJEVINE SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV

a ispod Gračanice:

У БЕОГРАДУ 21 МАРТА 1921
МИНИСТАР ФИНАНСИЈА
Др. Коста Кумануди (potpis).

Oznake nominalne vrednosti su u boji blede osnove na tamn-im plavim poljima. U gornjem levom uglu stoji „25 ПАРА“, u gornjem desnom uglu „25 PARA“, u donjem levom uglu „1/4 ДИНАРА“ i u donjem desnom uglu „1/4 DINARA“.

Na sredini donje ivice na licu novčanice stoji: Израдио М. Д. Ђурић

MILENKO ĐURIĆ (Zemun 1894. - Zagreb 1945.), slikar. Studirao na Umjetničkoj školi u Zagrebu i na akademiji u Pragu. Od 1918. profesor dekorativnog slikarstva na Obrtnoj školi u Zagrebu. Radio u ulju, akvarelu i različitim grafičkim tehnikama (bakropis, drvorez).

Na naličju novčanice, preko baznih ornamenata, odštampani su mrkom bojom, u pravougaoniku veličine 80 h 51 mm, crteži i oznake nominalne vrednosti. Na levoj polovini je crtež ostrva sa crkvom na Bledskom jezeru, a na desnoj crtež spomenika bana Jelačića u Zagrebu. Oznake vrednosti kao da su štampane u baznoj „šamoa“ boji na tamnoj mrkoj osnovi. Cifra „1/4“ nalazi se u vertikalnim ovalnim okvirima sa leve i desne strane pri ivici, reč „ДИНАРА“ ćirilicom pri gornjoj, a reč „DINARA“ latinicom pri donjoj ivici tamnijeg pravougaonika. Na sredini donje ivice stoji latinicom: Grave par M.D. Giurić.


Izrada i opticaj

Pomenutim zakonom (v. nap. 2) ministar finansija je bio ovlašćen da pristupi izradi ove novčanice u štampariji ili ustanovi koja bude najpovoljnija, i to 200 miliona komada, u nomi-nalnoj vrednosti od 50 miliona dinara. Od ovih izrađenih novčanica, Ministarstvo finansija je primilo 199,127.376 komada, i to: iz Zagreba 140,000.000 komada i iz Novog Sada 59,127.376 komada(3).

Ova državna novčanica puštena je u opticaj 14. juna 1921. godine, od kada je bila „obavezno i zakonom priznato platežno sredstvo“ (v. nap. 1)

U vezi sa ovom novčanicom zanimljiv je podatak da je ministar finansija, još pre njenog puštanja u opticaj, odredio da pri jednoj uplati niko nije dužan da primi „više od 10 dinara (40) kruna u novčanicama od 1/4 dinara (1 krune, iako takva dinarsko-krunska novčanica nikada nije postojala(4).

Ne zna se kada je tačno počelo povlačenje ove novčanice iz opticaja. Moglo bi se pretpostaviti da se to desilo 1925. godine, ...kada je počelo i povlačenje iz opticaja dve sitne dinarsko-krunske novčanice od 1/2 i 1 dinara (v. Poglavlje III). Zna se, međutim, daje ministar finansija svojom naredbom propisao „da se ostatak državnog papirnog novca od din. 1?, 0.50 i 0.25 povuče iz tečaja do 30. septembra 1927. godine zamenom sa metalnim novcem“, a da posle tog dana „nezamenjeni državni papirni novac gubi svaku važnost“(5).


Bilješke

(1) Rešenje ministra finansija IBr. 7018 od 18. juna 1921., „Službene novine“ br. 186, 21. juni 1921., str. 5.
(2) Zakon od 31. decembra 1921. godine, „Službene novine - Dodatak“, br. 238-XXXII, 25, oktobar 1922., str. 2-3.
(3) Završni račun budžeta za 1924/25. godinu, Izvod iz računa sitnih novčanica u tečaju, str. 1523.
(4) Rešenje ministra finansija IBr. 6562 od 27. maja 1921., „Službene novine“ br. 124 od 4.juna 1921., str. 5.
(5) Naređenje ministra finansija DR Br. 92623 od 27. aprila 1927., „Službene novine“, br. 107,16. maj 1927., str. 2.

Autor: Jovan Hadži-Pešić
Izvor: Novac Kraljevine Jugoslavije 1918-1941, Narodna banka Jugoslavije, 1. izdanje, Beograd, 1995.
Slike: Serbia-money.ru

Otkup novčanica, otkup papirnog novca

Otkup novčanica, Otkup papirnog novca - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr

Red kneza Domagoja s ogrlicom

Red kneza Domagoja s ogrlicom

Red kneza Domagoja s ogrlicom izrađen je od srebra, veličine 50 x 40 mm. U ovalnom polju od glatkog srebra prikazanje pozlaćeni lik strijelca koji napinje luk. Strijelac je prikazan s leđa, u veoma dinamičnom stavu; lijevom ispruženom nogom oslanja se o uporište, a desnom nogom kleči. Lijevom ispruženom rukom drži, a desnom rukom napinje luk. Ispod ovog prikaza je natpis KNEZ DOMAGOJ, te tzv. »kuke«, predromanički ukras (9-11. stoljeće) u obliku stiliziranog vala. Iznad ovalnog polja sa strijelcem je grb Republike Hrvatske s prekriženim mačevima. Na naličju je natpis REPUBLIKA HRVATSKA i redni broj odlikovanja, okruženi tropletim ornamentom. Znak Reda kneza Domagoja nosi se na 35 mm širokoj lentici od svilenog moariranog ripsa, sastavljenoj od naizmjeničnih crvenih i bijelih kvadrata hrvatskog grba.

Mala oznaka Reda kneza Domagoja s ogrlicom je vrpca reda veličine 14 x 35 mm, s pričvršćenom umanjenicom Reda promjera 12 mm, koja leži na prekriženim mačevima. Umanjenica Reda kneza Domagoja s ogrlicom je umanjeni otkov Reda, promjera 17 mm, ovješen na vrpcu široku 12 mm.

Red kneza Domagoja s ogrlicom nosi se na svečanoj odori oružanih snaga i redarstva, odnosno na građanskom svečanom večernjem odijelu. Znak Reda nosi se ispod vrata. Mala oznaka se na odori oružanih snaga i redarstva nosi na lijevoj strani grudi. Umanjenica Reda kneza Domagoja s ogrlicom se nosi u lijevom zapučku građanskog odijela, odnosno ako ima više umanjenica odlikovanja, na lijevoj strani suvratka. Žene nose umanjenicu na lijevoj strani grudi.

Na osnovi članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, Red kneza Domagoja s ogrlicom zauzima po važnosnom slijedu 7. mjesto, iza Reda kneza Branimira s ogrlicom. Autor idejnog rješenja je Kruno Bošnjak, izrada IKOM, Zagreb.

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja

Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!

Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr