Red kneza Domagoja s ogrlicom

Red kneza Domagoja s ogrlicom

Red kneza Domagoja s ogrlicom izrađen je od srebra, veličine 50 x 40 mm. U ovalnom polju od glatkog srebra prikazanje pozlaćeni lik strijelca koji napinje luk. Strijelac je prikazan s leđa, u veoma dinamičnom stavu; lijevom ispruženom nogom oslanja se o uporište, a desnom nogom kleči. Lijevom ispruženom rukom drži, a desnom rukom napinje luk. Ispod ovog prikaza je natpis KNEZ DOMAGOJ, te tzv. »kuke«, predromanički ukras (9-11. stoljeće) u obliku stiliziranog vala. Iznad ovalnog polja sa strijelcem je grb Republike Hrvatske s prekriženim mačevima. Na naličju je natpis REPUBLIKA HRVATSKA i redni broj odlikovanja, okruženi tropletim ornamentom. Znak Reda kneza Domagoja nosi se na 35 mm širokoj lentici od svilenog moariranog ripsa, sastavljenoj od naizmjeničnih crvenih i bijelih kvadrata hrvatskog grba.

Mala oznaka Reda kneza Domagoja s ogrlicom je vrpca reda veličine 14 x 35 mm, s pričvršćenom umanjenicom Reda promjera 12 mm, koja leži na prekriženim mačevima. Umanjenica Reda kneza Domagoja s ogrlicom je umanjeni otkov Reda, promjera 17 mm, ovješen na vrpcu široku 12 mm.

Red kneza Domagoja s ogrlicom nosi se na svečanoj odori oružanih snaga i redarstva, odnosno na građanskom svečanom večernjem odijelu. Znak Reda nosi se ispod vrata. Mala oznaka se na odori oružanih snaga i redarstva nosi na lijevoj strani grudi. Umanjenica Reda kneza Domagoja s ogrlicom se nosi u lijevom zapučku građanskog odijela, odnosno ako ima više umanjenica odlikovanja, na lijevoj strani suvratka. Žene nose umanjenicu na lijevoj strani grudi.

Na osnovi članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, Red kneza Domagoja s ogrlicom zauzima po važnosnom slijedu 7. mjesto, iza Reda kneza Branimira s ogrlicom. Autor idejnog rješenja je Kruno Bošnjak, izrada IKOM, Zagreb.

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja

Otkup kovanica, otkup novčanica, otkup odlikovanja - isplata odmah!

Otkup zlatnika, otkup srebrnjaka, otkup ordena i medalja - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr

  • Ispis