Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je osnovan 10. siječnja 1992. godine.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je jedinstveni Red zbog dvojakog oblika; za poginule i za nestale.

Lice Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana je posrebrena danica s dvanaest krakova u čijem je središnjem polju znak Reda. Znak Reda za poginule je pozlaćeni vijenac koji čini troplet isprepleten hrastovim lišćem, na koji je uzdužno okomito postavljen pozlaćeni mač. U sredini znaka Reda nalazi se pozlaćeni grb Republike Hrvatske.

Na naličju je geslo Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana za poginule u ratu, stanju izravne ratne opasnosti ili u miru: NAVIK ON ŽIVI Kl ZGINE POŠTENO i redni broj dodijeljenoga odlikovanja.

Lice Reda za nestale tijekom Domovinskog rata je jednako licu Reda za poginule, osim što je pleter posrebren. Na naličju je redni broj odlikovanja.

Promjer zvijezde Reda Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana je 55 mm.

Znak Reda čuva se u posebnoj kutiji plave boje na čijoj je gornjoj strani natpis zlatnim slovima RED PETRA ZRINSKOG I FRANA KRSTE FRANKOPANA. Red je položen na iskošenu podlogu presvučenu plavim baršunom na kojoj je:

- za poginule za hrvatsku državu u ratu, stanju izravne ratne opasnosti ili u miru, zlatna pločica s imenom odlikovanoga Redom i geslom NAVIK ON ŽIVI Kl ZGINE POŠTENO.

- za nestale tijekom Domovinskog rata, srebrna pločica s imenom nestale osobe.

Znak Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se dodjeljuje zajedno sa svečano urešenom ispravom.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se dodjeljuje, slijedom čl. 31. Zakona o odlikovanjima i priznanjima - užoj obitelji odlikovanog Redom slijedećim redosljedom: bračni drug, djeca, unuci, roditelji, braća i sestre - a ukoliko odlikovani Redom nema uže obitelji, čuva se u Odjelu za odlikovanja, odnosno slijedom prijedloga Državnoga povjereništva Republike Hrvatske predaje se na pohranu odgovarajućoj ustanovi.

Ukoliko se ustanovi da je neki od odlikovanih Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana sa posrebrenim pleterom poginuo, njegovoj obitelji se dodjeljuje Red sa zlatnim pleterom, a obitelj vraća Odjelu za odlikovanja Red sa srebrnim pleterom. Ukoliko se božjom voljom u Domovinu vrati koji preživjeli od već odlikovanih Redom sa srebrnim pleterom, vraća Red Odjelu za odlikovanja i priznanja.

Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana se ističe prilikom komemoracija posvećenih odlikovanima, odnosno na istaknutom mjestu u domu obitelji odlikovanoga.

Prilikom isticanja Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, isti je Red na osnovi zakonskih odredbi članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske po važnosnom slijedu na 10. mjestu.

Autor idejnog rješenja je stručna skupina kovnice IKOM, Zagreb, gdje se odlikovanje i izrađuje.

Izvor: Hrvatska odlikovanja, Narodne novine, Zagreb, 1997.

Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja i značaka

Otkup kovanicaotkup novčanicaotkup odlikovanja - isplata odmah!

Otkup zlatnikaotkup srebrnjakaotkup ordena i medalja - isplata odmah!

Otkup obavlja numizmatička tvrtka Monetalis d.o.o. - www.monetalis.hr

  • Ispis