Prigodna novčanica od 20 kuna 2014. – 20. obljetnica izdavanja kune

U povodu obilježavanja 20. obljetnice uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske, 1994. – 2014., Hrvatska narodna banka izdala je prigodnu optjecajnu novčanicu od 20 kuna s datumom izdanja 30. svibnja 2014.

Prigodna optjecajna novčanica izdaje se u količini od 5.000.000 komada i u ukupnoj svoti od 100.000.000,00 kuna.

Prigodna optjecajna novčanica od 20 kuna ima osnovna obilježja novčanice od 20 kuna izdanje 7. ožujka 2001. uz neke nove elemente koji su navedeni u nastavku.

Na licu: na lijevom polju novčanice, na dijelu gdje je ugrađen vodeni znak s likom Josipa Jelačića, otisnut je okomito, u trideset i četiri retka, u neprekinutom nizu tekst „DVADESETA OBLJETNICA HRVATSKOGA NOVCA KUNE I LIPE 2014.“. Tekst je otisnut mikropismom i tvori pravokutnu podlogu unutar koje je zadebljanjem pojedinih slova i brojki dobiven vidljiv efekt broja „20.“. Preko pravokutne podloge u tri je retka bojom koja se prelijeva otisnuta riječ „OBLJETNICA“. Na podlozi prevladava ljubičasto-crvenkasta boja.

Na naličju: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst „ZAGREB, 30. SVIBNJA 2014.“, „GUVERNER“. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.

Novčanica je puštena u optjecaj 29. svibnja 2014.

Hrvatska narodna banka je također izdala komplet prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna. Komplet ovih prigodnih optjecajnih novčanica izdaje se u količini ne većoj od 40.000 kompleta.

U komplet su uložene po jedna prigodna novčanica od 20 kuna 2014. i jedna prigodna novčanica od 10 kuna 2004.

Mape za komplete su izrađene od papira odgovarajuće kakvoće. Zaklopljena mapa je kvadratnog oblika, dimenzija 155 mm x 155 mm, a nakon rasklapanja pomoću četiri zaklopca formirat se križni oblik dimenzija 465 mm x 465 mm. U sredini rasklopljene mape, u dvije zasebne košuljice od prozirne folije, uložene su jedna iznad druge novčanice od 20 i 10 kuna. Na vanjskim i unutarnjim stranama zaklopaca je otisnut prigodni tekst, prikazi fragmenata motiva s novčanica kuna te prikazi kovanog novca kuna i lipa.

Izvor: Hrvatska narodna banka