Dopuna kataloga za kovani i papirni novac na području bivše Jugoslavije: izdanja 2011-2015

Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije - Dopuna - izdanja 2011-2015U prodaji je dopuna kataloga Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije pod nazivom Kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije - izdanja 2011-2015.

U ovo novo, 2+ izdanje, uključena su nova izdanja kovanog i papirnog novca od 2011. godine do danas uključujući i neka koja nisu objavljena u 2. izdanju.

Više informacija pogledajte na stranicama numizmatičke firme Monetalis d.o.o. koja je izdavač ove dopune.


Otkup numizmatike, kovanog i papirnog novca, medalja, žetona i značaka.