U pripremi: Novac Dubrovačke Republike

Novac Dubrovačke Republike

Neprikosnoven je značaj dubrovačkog novca za hrvatsku i svjetsku numizmatiku. Dubrovnik nije samo dragulj u kruni hrvatske povijesti, biser hrvatskog Jadrana, već je i dubrovačka numizmatika dragulj u hrvatskom numizmatičkom korpusu. Mnoštvo motiva, vrhunski dizajn i ljepota dubrovačkog novca konkurira ljepoti onovremenog novca drugih gradova i zemalja. Nema numizmatičara koji ostaje ravnodušan pri susretu s dubrovačkim novcem.

Ovdje donosimo prikaz dosadašnjih izdanja numizmatičkih kataloga dubrovačkog novca, te prikaz novog kataloga koji je u pripremi.

Više informacija pogledajte na stranicama numizmatičke firme Monetalis d.o.o. koja će biti izdavač ovog kataloga.


Stručna procjena numizmatičke vrijednosti. Pomoć vezana uz otkup numizmatike.